Klient:
Date:08.november.2018

Torsdagskaffe

Det er gledelig for skolen at det er så mange som har mulighet til å komme på besøk for å høre på hva elevene har arbeidet med på skolen. Skolen ville vise hvordan elevene har arbeidet tverrfaglig med hendelsen som skjedde i Tylldalen for 300 år siden. «Da karolinerne kom til Tylldalen» var emnet, og handlet om den store nordiske krigen som varte fra 1700 – 1721. I 1718 var det svenske soldater som gikk innom Tylldalen, og det førte til noen dramatiske hendelser. I tillegg til at gjestene fikk høre om de maleriene som elevene hadde malt, var det også stilt ut annet elevarbeid.