Skoleavslutning

Det nærmer seg skoleavslutning, og den ble markert på samfunnshuset. Vi startet med et elevene fra første til syvende trinn presenterte fra skolens tverrfaglige prosjekt som ble gjennomført i vår. Med prosjektet Skogen for bare trær, så skolen nærmere på hvordan skogen tidligere ble utnyttet som ressurs. Etter fremføringen serverte Bondelaget fersk takk-kake og kaffe. Etter serveringen ble det fotballkamp mellom elevene og foresatte. Skolen ønsker å takke foresatte og lag- og foreninger for samarbeidet dette skoleåret. At skolen kan knytte til seg en tredjepart inn i skolens opplegg beriker skolehverdagen til elevene.