Date:09.april.2018

Skogsdrift i Røesberget

Fredag 6. april hadde vi uteskoledag i Røesberget. Dette var første møte med skogen i forbindelse med et tverrfaglig opplegg som vi skal jobbe med utover våren. Tema denne dagen var moderne skogsdrift. Vi besøkte Trond Torud som jobbet i sin egen skogsteig i Røesberget. Han brukte skogsmaskin til å hogge og kviste, og lastbærer til å kjøre tømmeret fram til lunningsplassen. Trond fortalte hvordan han brukte maskinene, og ungene fikk prøve og sitte oppi dem. Det var spennende. Da han hadde kjørt tømmeret fram til lunningsplassen, viste han oss hvordan han sorterte tømmeret i ulike hauger, alt ettersom hva det skulle brukes til. Nå gjenstår det bare å se om tømmerbilene kommer frem, før snøen smelter og veiene blir bløte. Vi snakker om mange tonn som skal fraktes ned berget.