Seterflytting fra Aumdalen

En spent gjeng med elever og lærere reiste inn til Engevangen på morgenen den 23. august. Dyra som hadde vært på setra hele sommeren skulle følges hjem. Vi samlet oss rundt kjøkkenbordet i den gamle seterstua og fikk høre hvordan seterfolket tenkte seg hjemturen. Vi skjønte at det var viktig å passe på at alle dyra ble med og at ingen stakk av ut i skogen. Da alt var gjennomgått, samlet vi dyrene og åpnet setergrinda for siste gang denne sesongen. – Og gjett om kuene var klare! De skjønte at de skulle hjem til saftigere beite. Noen av elevene gikk foran og lokket, mens andre gikk bak dyra og passet på at alle ble med. Ei lang rekke med dyr og unger gikk bortetter seterveien, og med Tronfjell i vest, var dette et flott skue. Flinke elever passet godt på hele veien. Vi gikk Gammelbrenna den siste biten ned mot bygda. Vel nede, fant dyra fram til hjemgården Engen. Der ventet friskt gras og kaldt vatn. Både dyrene og elevene var slitne etter den lang turen. Ola Engen ringte i matklokka som hang i klokketårnet, slik at vi fikk høre. Det var tidligere en tradisjon på gården når arbeidsfolket skulle samles til mat om sommeren.  For oss passet det også fint å sette seg ned og spise og puste på etter en lang tur. Det var en annerledes skoledag, med mye læring. Kultur og tradisjoner i nærmiljøet sto i fokus, noe tylldalsskolen legger stor vekt på.