Nettvett for 3. – 7.trinn

Å gjøre riktige ting på nettet er viktig for barn, ungdom og voksne. Kvelden før elevenes nettvettdag arrangerte skolen en temakveld for foresatte på skolen. Det er mange utfordringer knyttet til nettet. Her kan en oppleve at det skjer mobbing, trakassering og at det er personer som identifiserer seg med annen profil. Marius Wang fra politiet besøkte 3.- 7.trinn for å lære elevene om god nettvett, og hva de bør være klar over. Marius snakket blant annet om ulike sosiale medier og hvordan de kan lage sterke passord. Det politi og skole vet, er at uheldig bruk på nettet kan gå ut over relasjoner og prege det sosiale liv og prege et opplæringsmiljø. Det er viktig at både barn og voksne lærer seg god nettvett.