Månedens tylldøl i november

Engasjert leder i Bygdekvinnelaget

Etter ett år som leder i Tylldalen Bygdekvinnelag, kan Synnøve Viken Røe se tilbake på et spennende år. Nå i november venter feiring av lagets 70-årsjubileum.

Synnøve Viken Røe, leder i Tylldalen Bygdekvinnelag.

Av Halvor Henningsen

Tylldalen Bygdekvinnelag ønsker å være en møteplass for aktive kvinner, og en pådriver for ei levende bygd. Sosiale tiltak som kommer lokalbefolkningen til gode, er noe av det bygdekvinnelaget arbeider med. Skolen vår er heldig, for vi har et nært samarbeid med laget.

-Hva er jobben til en leder i bygdekvinnelaget, Synnøve?

-Lederen i bygdekvinnelaget sørger for at prosjektene blir igangsatt og gjennomført. Det deles ut blomst til nye i bygda, og nyfødte babyer får sokker som er strikket av bygdekvinnelaget. Vi ønsker at alle skal kjenne at de er velkommen her i Tylldalen. Det er et tett samarbeid mellom meg som leder og de andre i styret. Dette er nødvendig for å få prosjekter gjennomført.

-Hvor mange medlemmer har dere?

-Vi har 75 medlemmer i bygdekvinnelaget.

-Kan alle som vil bli medlem i bygdekvinnelaget?

-Ja, alle damer som vil kan bli medlem.

-Er det stor aldersforskjell blant medlemmene?

-Ja, medlemmene er i alderen 28-91 år, så det er stor aldersforskjell.

-Dere samarbeider mye med skolen her i Tylldalen. Hvilke oppgaver har dere hatt i år?

Synnøve smiler og forteller at siste fredag før påskeferien, laget

bygdekvinnelaget påskelunsj for elevene på skolen og ungene i barnehagen. Etter skolestart i høst hjalp de til med å lage grønnsaksuppe av grønnsaker som var dyrket på skolens uteområde. Foreldrene til ungene på skolen og i barnehagen, ble invitert sammen med ungene, på varm grønnsaksuppe etter jobb den dagen. Det var et vellykket arrangement!

-Hva jobber dere mest med?

-Vi jobber mest med påskelunsj og skolehageprosjekt med skolen. Vi tar også ansvar for pynting i kirken og inviterer til kirkekaffe. I advent arrangerer vi førjulskut og grøt i kirkestua. I sommer laget vi en koselig rasteplass ved Tronshall, med god hjelp fra mange som deltok på dugnad. Vevstua, som bygdekvinnelaget drifter, tilbyr hvert år skolens 7. klassinger veving i Vevstua. Da får de mulighet og hjelp til å veve rye eller løper.

-Hva synes du er best med jobben i bygdekvinnelaget?

-Det beste med jobben er å møte andre og samarbeide. Jeg ønsker at alle i bygda skal føle seg velkommen og trives.

-Er det mye å gjøre?

-Ja, bygdekvinnelaget har mange prosjekter i løpet av et år. Under valget denne høsten, hadde vi ansvar for valgkafè på samfunnshuset. Vi pleier også å selge kaffe og bakst under Tynsetmart`n og i forbindelse med Trolldager. Og så har vi i flere år betalt for skolefrukt, slik at alle elevene på Tylldalen skole får frukt hver dag.

 -Hva er du mest fornøyd med av det dere har fått til i år?

­-Jeg er mest fornøyd med middagsserveringen vi hadde i Tronshall da vi fikk besøk av et historielag i sommer. Rasteplassen på sørsiden av Tronshall er vi også godt fornøyd med. Det ble både fint og trivelig der. Den ble åpnet i oktober og heter Møteplassen. Den kan alle som vil bruke.

-Hvilke spennende prosjekter har dere framover? 

-Vi har mange spennende ting som skal skje. Det er sendt ut en plan i posten som alle kan kikke på. Det jeg har lyst til å trekke fram, er at nå i november har Tylldalen bygdekvinnelag jubileumsfest. Da feirer vi at det er 70 år siden laget vårt ble stiftet, forteller Synnøve stolt.