Månedens tylldøl i juni

Operafruens historie

Til daglig er hun lærer på Tynset barneskole, men når forsommeren sprer lys og forventning i Tylldalen, blir Grethe Kristin Graven «operafrue». For på Eien har alle hver sine operaroller når «Opera di setra» hver sommer setter opp ny forestilling.

Av Sigrun Engen

Grethe Kristin er gift med Arne Eggen, og de har seter i Svarthammerlia. Hver sommer er hele familien aktive på operafronten. På spørsmålet om hvem som er sjef i Opera di setra, svarer hun at det er Arne og sønnen Lars som er hovedsjefene.

-Jeg er sjef for kaffeserveringa, smiler hun.

-Hvor mange år har det vært opera i Tylldalen?

Operafrua setter seg godt til rette og svarer at det har vært sju år med forestillinger og fem år med egen arrangert opera.

-Hvem i familien er med når dere arrangerer seteropera?   

-De som er med og arrangerer er: Ingrid, Lars, Marit, Arne, Eva og meg.

-De andre i familien din som er på scena får mye oppmerksomhet rundt «Opera de setra». Hva tenker du om det?

-Det er helt greit, men jeg synes dugnadsfolket kunne ha fått litt mer oppmerksomhet. Det er ganske mange som er med og hjelper til. Og ikke alle er med og synger.

Det er mye praktisk som må planlegges før alt er klart, forteller Grethe Kristin.

Hva er jobben din i operabransjen?

-Jeg legger til rette for at alle skuespillere og dugnadsfolk får mat og et sted å bo mellom forestillingene.

-Hvor mange vafler/pjalt steker du før operaforestillingene starter?

-Vi er flere som ordner med bakst, og da steker vi cirka 700 pjalt, 500 takkaker og 24 kringler, forteller hun, og vi forstår at det er snakk om litt større mengder enn til en vanlig lørdagskaffe.

-Hvor mange er det som må hjelpe til for å få en ferdig forestilling?

-Det er mange. For eksempel de som er med og spiller og synger, de som passer på parkering, de som ordner med kaffe og kaker og mange flere. Det er også veldig mange som er med frivillig. Det setter vi veldig pris på.

-Hvor mange pleier det å komme på en forestilling?

-Det varierer. Noen ganger kommer vi ned i 250, og andre ganger er vi oppe i 400. Dette henger litt sammen med hvordan været er. Vi håper at det er flere i bygda som kommer de neste årene.

-Kan det noen ganger bli litt mye å gjøre?

Ja, det kan bli litt travelt. Vi legger silo den på tida, så det er mye som foregår samtidig som det øves for fullt til forestilling.

Hvorfor fant dere ut at dere skulle ha operaforestilling på setra i Svarthammerlia?

-Vi ønsket å skape noe selv og med den fine naturen som vi har i seterområdet vårt, fant vi ut at vi ville gi folk en positiv opplevelse. Natur, seterliv, sang og musikk har tydeligvis falt i smak hos folk. Grethe Kristin smiler når hun forteller dette.

Bruker dere setra til noe annet?

-Vi har dyr der om sommeren. Det hadde nok blitt ensomt og kjedelig uten dem.  Hun legger til at det går an å ha andre arrangementer i fjøset også.

-Liker du å jobbe med å arrangere seteropera?

-Ja, det liker jeg fordi vi kan samarbeide  og ha det moro. Alle er med selv om vi er i forskjellige aldre.  Til og med barnebarna hjelper til. De tømmer kaffe i kaffeposer. Disse kaffeposene har vi oppi en stor kaffekjele. Dette er veldig praktisk når vi koker store mengder med kaffe. Da blir det nemlig ikke grut i den store kaffekjelen. Det setter nok operagjestene pris på, tror Grethe Kristin.

Odin hjelper bestemor Grethe Kristin med å tømme kaffe i poser.

 

Grethe Kristin forteller at det betyr mye at bygdefolket kommer på forestillingene. Operafamilien er også veldig glade for at det er så mange som vil hjelpe til. God støtte er bra! Og det som er veldig artig, er at det er mange yngre som er med. I år spilles forestillingen «Hans og Grete» i Svarthammerlia.

Dette er seterfjøset som nå brukes til operafjøs.