Komitéliste for juletrefest og 17.mai

Komitélistene er lagt ut på hjemmesiden under «Foreldre«.