Fra tømmer til bord

Skolen besøkte John B. Moen på saga for å se nærmere på hvordan tømmeret brukes etter at det er felt i skogen. John viste hvordan sagbruket fungerer og hvordan vi klarer å utnytte tømmeret. Elevene fikk vite at ca 59 % av stokken blir til planker og at de plankene som har bark på kalles for bakhon. Andre begreper som også kan være kjent  er bord og planker. I tillegg fikk de lære utrykkene; kjerrat, ei kante, ei kløve, bakgutt og sagmester.