Klient:
Date:19.oktober.2018

Foreldremøte for militærøvelsen mandag 22.oktober

INVITASJON TIL STORFORELDREMØTE

Skolene i Tynset kommune inviterer alle foreldre til felles foreldremøte i Storsalen på Tynset kulturhus

mandag 22.oktober kl. 19.00

Tema for denne kvelden er knyttet til militærøvelsen Trident Juncture som vil foregå i vårt område.

Områdesjef for HV, Nils Eide vil informere om øvelsen og hvordan vi vil merke den.

I tillegg vil:

  • Representanter fra Vegvesenet informere og snakke om trafikksikkerhet og om tiltak som bør settes i verk
  • Hedmark Trafikk kommer for å informere om skoleskyssen i forbindelse med øvelsen

 

Vi håper så mange som mulig har anledning til å møte denne kvelden, da informasjonen som gis er viktig med tanke på sikkerheten til våre elever.

 

Vel møtt!

 

Bent Kvisle

Utdanningssjef Tynset kommune