Date:04.april.2018

Foreldrekveld om hjem – skole

Som en del av skolens utviklingsprosjekt i Kultur for Læring, ble Jan Kåre Moan invitert for å sette fokus på hvor viktig samarbeidet hjem-skole er, for elevens læringsutbytte. Jan Kåre klarte å skape engasjement rundt betydningen av lekser i norsk skole. Er lekser nødvendig for at elevene skal lære mer? Skaper det merarbeid for foreldre? Brukes det av familiens fritid?  Er det skadelig for hjem-skolesamarbeidet? Er det en grei måte for hjemmet å få innblikk i hva ungene jobber med på skolen?

Han drøftet videre hva foresattes engasjement har å si for betydningen av elevens skolegang og læringsutbytte. Å være på skolen innebærer mye mer enn det å lære fag. Sosial læring er en viktig del av skoleløpet. Andre emner som ble satt i fokus var «motivasjon». Hva skaper motivasjon for læring, og hvor viktig er samspillet mellom skole og hjem for å få dette til hos den enkelte elev?

Hva karakteriserer et godt klassemiljø, og hvorfor er det viktig?  Hva kan skole – hjem gjøre for å legge til rette så læring kan skje? Ja emnene var mange, og det er mange ting som må være på plass for å utvikle en god skolekultur på skolen, og i ei bygd.