Engelsk dag

Å ha fokus på engelsk en halv dag, er en morsom måte å sette fokus på engelskfaget. Å la elevene få arbeide på tvers av trinn, legger til rette for å utvikle et læringsmiljø som fremstår som trygt og godt. Etter felles «warm-up» aktiviteter i gymsalen ble elevene delt inn i tre grupper som rullerte på tre stasjoner. På stasjonene var bruken av engelskspråket i fokus. På den ene stasjonene fikk de spille spill, den andre stasjonen var det skriving av dikt som var i fokus, mens på den tredje stasjonen kunne elevene dramatisere.

På slutten av dagen var det fremføring av dikt og ulike dramatiseringer.