Elvevandring er spennende

Å vandre opp en bekk er spennende og utfordrende. Å få alle opp alle elevene krever at elevene er gode på å hjelpe hverandre forbi alle hindringene de møter. Elevene må forsere kulper, store steiner og flere glatte partier. Å gjøre noe en aldri har prøvd før gir en god mestringsfølelse.