Besøk av biskop Solveig Fiske på Tylldalen skole

Biskop Solveig Fiske tok seg tid til å besøke Tylldalen skole mens hun var på bispevisitas i Tynset. Etter at biskopen besøkte Lekestua barnehage, kom hun til skolen. På skolen fikk hun være med på en kulturstund. Kulturstund er en aktivitet som brukes jevnlig for å fremme et godt samhold og felles verdier for elevene. Etter informasjon om hvor viktig skole, samfunnshus og barnehagen er for bygdefolket, sang elevene «Soltrall». Etterpå fikk elevene komme med spørsmål som de hadde forberedt. Som avslutning på kulturstunden sang alle elevene de to første versene av «Tylldalssangen». Representanter fra elevrådet viste stolt fram skolen for biskopen og følget som hun hadde med seg.